Op 15 mei 1920 werd Excelsior opgericht door de toenmalige kapelaan Peerboom van Schimmert. Hij wilde voor de jeugd van Schimmert een plaats waar zij terecht konden voor spellen en om te ravotten. Samen met 9 andere geïnteresseerden werd het eerste bestuur gevormd. De eerste trainer en leider was Harie Eijssen.

In 1921 trad Excelsior toe tot de R.K. Gymnastiek Bond. Destijds vonden veel Bondsfeesten plaats waar de diverse verenigingen sportief de strijd met elkaar aangingen. Ook toen behaalde Excelsior al prijzen in de vorm van diploma’s. Onze prijzenkast in de gymzaal laat al zien wat we in die tijd zo al deden.

In die tijd was er nog geen gymzaal, maar werd er geoefend in de fanfare zaal. De typische turntoestellen zoals we die nu kennen, waren in die tijd nog niet beoefend. Het was voornamelijk atletiek (speer- en discuswerpen, kogelstoten en polsstokspringen).

In 1928 werd Lei Bouwens (vanwege zijn onderwijzersdiploma “de Meister”) lid van het bestuur. De huidige gymzaal, die gebouwd is in 1972, is naar hem vernoemd.

In de periode 1941-1945 kwamen alle activiteiten van de vereniging stop te liggen, wegens een verbod van de Duitse bezetter. Onze vereniging ging echter gelijk na de oorlog weer verder met turnen.

De eerste echte gymzaal werd in 1950 gebouwd door de leden zelf op een stukje grond achter de Remigiusschool, thans het “Remigiushuis”.  Het was destijds een legerbarak. Maar dankzij deze eigen zaal is Excelsior gegroeid als vereniging en op sportief gebied. Deze gymzaal diende zelfs als gymzaal voor de schoolkinderen.

Veel activiteiten die we als vereniging nu nog steeds doen, stammen al uit vroegere tijden. De gang naar de kerk en de rondgang door het dorp stammen al uit de periode 1933. Het meedoen met de carnavalsoptocht werd voor het eerst gedaan in 1957 toen ons lid Wiel Vroemen werd uitgeroepen tot eerste Prins Carnaval van “de Taarbreuk”. Onze trommelaars waren reeds aanwezig in 1935.

De eerste Limburgse turntitels werden in 1965 behaald door Ben Lahaije en Theo Strüfer. De eerste nationale titel werd door diezelfde Theo behaald in 1967.

In 1972 verhuisde Excelsior van de zelf gebouwde gymzaal achter de school naar de huidige gymzaal. Omdat er toen ook zaalhuur betaald moest worden, besloot de vereniging tot invoering van contributie voor leden. Tot die tijd werd er namelijk nog geen contributie betaald. De contributie bedroeg toen 25 gulden per lid per jaar.

Excelsior was tot die tijd puur een jongens turnclub. Pas in 1978 werd er ook damesturnen aangeboden. Maar liefst 45 meisjes van de 1e en 2e klas van de basisschool melden zich aan.

In de jaren tachtig floreert onze vereniging qua sportieve prestaties, aantal leden en financiën. Er werden veel turnsuccessen behaald en veel activiteiten ontplooit die leidden tot een gezonde financiële huishouding. Iets waar onze vereniging nu nog zijn vruchten van plukt. Het grootste aantal leden (321) had Excelsior in 1984. Mede door de zeer populaire jazz-dans groepen. Jazz-dans werd aangeboden in de periode 1983 tot 1991.

In 1988 werd op initiatief van een aantal leden, met goedkeuring van het bestuur de PR-commissie opgericht. Deze commissie verzorgt sinds die tijd activiteiten voornamelijk voor de jeugd zoals de sportdagen, koppelwedstrijd, statiegeldactie en kerstwandeling. 

Onze vereniging heeft onderstussen haar 100- jarig jubileum gehaald. De normen en waarden opgebouwd uit de hierboven beschreven geschiedenis zijn voor onze vereniging nog steeds geldig en van grote waarde.