Leuk dat u lid wilt worden van Turnvereniging Excelsior.

De contributie wordt voldaan d.m.v. een machtiging per kwartaal. De bedragen van de contributie staan vermeld op onze website (contributie). De incassomomenten zullen zijn: halverwege januari, april, juni en september. Deze contributiebedragen zijn exclusief de bondscontributie van de KNGU. Deze contributie wordt door ons helemaal doorbetaald aan de KNGU.

Restitutie van contributie vindt niet plaats (ook vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap of tijdelijke afwezigheid (bijv. blessure) zijn geen reden tot restitutie).

We hanteren geen inschrijfgeld. Mocht u gedurende het kwartaal lid worden, dan wordt contributie naar rato geïncasseerd inclusief de maand van aanmelden.

Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u een bevestigingsmail. Om uw inschrijving definitief te maken en uw emailadres te verifiëren, dient u deze mail door te sturen naar ledenadministratie@turnclubexcelsior.nl.