Leden Info

Een veilig sportklimaat maken we met z'n allen. Daarom hebben wij vastgelegd hoe wij met elkaar omgaan. Dit is vastgelegd in een aantal documenten.

 

- Huishoudelijke reglement

- Selectie reglement

- Gedragsregels

- Omgangsvormen Trainers en vrijwilligers

 

Mocht er iets gebeuren tijdens een training, wedstrijd of gesprek dat niet overeenkomstig de afspraken is die hierboven zijn genoemd, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenscontact personen.

Leon Starmans tel. 045-4042209

Cecile Bemelmans tel. 045-4041312