Home
 
Blog posts tagged in Algemeen
305

 

Het jaar 2021 is al bijna ten einde. Traditiegetrouw hielden we altijd een kerstwandeling op 27 december. Maar door de huidige coronamaatregelen was het niet mogelijk deze wandeling op de vertrouwde manier door te laten doorgaan. We stellen de wandeling dan ook uit naar een nader te bepalen moment in het voorjaar van 2022.

We hebben in 2021 nog diverse acties kunnen houden. Benadrukken willen we de Grote Clubactie en de Rabobank ClubSupport actie. We willen iedereen (kopers, verkopers en donateurs) van deze acties heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Dankzij jullie hebben we mooie bedragen voor onze vereniging opgehaald.

We hopen, net als iedereen, dat we in 2022 weer de normale activiteiten en trainingen kunnen houden. De eerste activiteit is de jaarvergadering op vrijdag 11 maart 2022.  Maar nog belangrijker is ons eeuwfeest (100+2 jaar). Deze staat gepland op zaterdag 21 mei 2022. Op dit feest zullen we dan ons jubileumboek presenteren.

Ons eeuwfeest is vooral mogelijk gemaakt door de vele sponsoren. We bedanken hun voor hun geduld en zullen hun te zijner tijd natuurlijk uitnodigen voor dit feest.
 
We wensen eenieder een gelukkig en vooral gezond 2022 toe!

Met sportieve groet,
Het bestuur.

Tagged in: Algemeen Turnclub
400

 

Het ontbreken van feestmomenten dankzij corona heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een reeks jubilarissen die nog niet gehuldigd waren.

Om de rij niet nog groter te maken is besloten een aanvang te maken hiermee.

Tijdens de lessen zijn de volgende trimgroepleden gehuldigd :

Marlou Kosters 25 jaar lid,

Jeanne Bogman 25 jaar lid,

Natascha Liedekerken 25 jaar lid,

Miel Weerts 25 jaar lid,

Mia Bemelmans 40 jaar lid,

Paula Swelsen 50 jaar lid,

Gerda Liedekerken 50 jaar lid.

 

Tijdens de jaarvergadering van 15 oktober werd aandacht besteed aan de jubilea van Erwin Okkersen 40 jaar

lid en (bijna) 25 jaar trainer alsmede Leon Starmans 25 jaar lid en evenlang secretaris.

 

Bij de jaarvergadering van maart 2022 zullen er nog meerdere andere leden gehuldigd worden.

 

 

Tagged in: Algemeen Turnclub
662

Dinsdag 20 juli ontvingen wij van de firma Ads & Arts reclame, het sponsor doek met daarop alle sponsors van het eeuw feest van Excelsior.

 

Het doek werd ons aangeboden door Rean en  Danielle Gijzen. Hartelijk dank daarvoor.

b2ap3_thumbnail_Sponsor-doek.jpg

Op de foto van links naar rechts: Gaston Cordeweners, Mark Soons en Rean Gijzen.

Tagged in: Algemeen Turnclub
727

Beste leden en ouder(s),

 

De boodschap van onze regering is duidelijk: we moeten allemaal onze contacten beperken om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Dit betekent dat onze gymzaal nog dicht blijft. Helaas kan dus de komende tijd (in ieder geval tot en met dinsdag 2 maart) de training weer niet door gaan. Het is jammer, maar natuurlijk sluiten wij ons aan bij deze nieuwe maatregelen.

 

We hebben besloten om hier wederom rekening mee te houden bij het innen van de contributie.  De contributie wordt voorlopig niet geïnd. Zodra er weer getraind kan worden, zullen wij communiceren over de contributie.

 

De jaarlijkse inning van de bondscontributie zal wel gewoon plaatsvinden in januari, omdat de KNGU deze ook gewoon bij onze vereniging int.

 

Spijtig dat het seizoen voor dit jaar zo een abrupt einde heeft gekregen, maar het is niet anders.. We houden jullie op de hoogte.

 

Bestuur en trainers Excelsior

Tagged in: Algemeen
514

Beste leden,

 

We hebben als vereniging van Schimmert een sponsor actie aangeboden gekregen van GAAF. GAAF is een kledingwinkel gelegen in Valkenburg. De eigenaren, Monique en Maurice Diederen zijn woonachtig in Schimmert en hebben het verenigingsleven hoog in het vaandel staan. In deze moeilijke tijd zijn ze dankbaar voor de klandizie in de afgelopen tijd en willen ze daar iets voor terugdoen naar de Schimmertse verenigingen.

Continue reading
Tagged in: Algemeen